Na základě potřebných podkladů (výkresová dokumentace, 3D modely,...)

navrhneme nástroj a vybavení robota potřebné k manipulaci s dílem

Periferie robotů

Navrhujeme nástroje pro lineární manipulátory. Převážně se jedná o automatickou obsluhu vstřikolisů

Periferie manipulátorů

© 2020 vytvořil Vojtěch Žůr