Na základě potřebných podkladů (výkresová dokumentace, 3D modely,...)

navrhneme nástroj a vybavení robota potřebné k manipulaci s dílem

Automatické svařovací pracoviště

© 2020 vytvořil Vojtěch Žůr