top of page

MANIPULACE

Manipulace s objekty pomocí robotů / manipulátorů nebo pneumatických / elektrických elementů a periferií.

Tento obor je nám nejbližší a realizovali jsme už spoustu pick and place aplikací.

Na základě potřebných podkladů (výkresová dokumentace, 3D modely,...)

navrhneme nástroj a vybavení robota potřebné k manipulaci s dílem

Periferie robotů

Navrhujeme nástroje pro lineární manipulátory. Převážně se jedná o automatickou obsluhu vstřikolisů

Periferie manipulátorů

bottom of page