top of page

Robotické svařování

Robotické svařování je čím dál tím více využívanou technologií pro společnosti zaměřené nejen na sériovou výrobu, kde je kladen důraz na maximální kvalitu a minimalizaci odchylek. Využije se i při vysoké produkci jednotlivých komponentů. Je zde možnost nastavení programů a uzpůsobení jak na velkosériovou, tak i na malosériovou výrobu.


K robotickému svařování se používají průmysloví roboti sestavení na míru pro váš provoz, kteří při správném nastavení zajistí dokonalý svár a díky rychlosti a přesnosti výrazně zefektivní výrobu.


JAKÉ JSOU VÝHODY ROBOTICKÉHO SVAŘOVÁNÍ?


Efektivnost

Jak již bylo zmíněno výše, průmysloví roboti zajistí vyšší rychlost a přesnost při svařování. Díky tomu se nejen zvýší produktivita, ale i sníží materiálové ztráty. Výrobní čas se může zkrátit i o 40%, navíc s možností nepřetržitého provozu.


Přesnost

S náročnými požadavky na některé výrobky může nastat situace, kdy při realizaci hrozí vyšší chybovost svářečů. U robotického svařování zvládne průmyslový robot řešit úkoly vyžadující přesnost a důkladnost a opracovat produkty do těch nejmenších detailů, přesně dle zadání.


CO SI JE ZAPOTŘEBÍ PŘED REALIZACÍ ROBOTICKÉHO SVAŘOVÁNÍ UJASNIT?

Svařovat lze různé materiály, je však důležité si předem ujasnit jaké – pro různé typy kovů může být zapotřebí jiná technologie sváření.

Podle parametrů sváru a technické dokumentace se navrhne svařovací přípravek, který slouží k přesnému založení a ustavení dílů, které se k sobě svařují.


KOLIK TO BUDE STÁT?

Cena je samozřejmě individuální a její výši určuje mnoho faktorů a požadavků dle vašeho provozu, nicméně díky podpoře EU lze využít dotace, které zajistí brzkou návratnost. S tímto vám samozřejmě pomůžeme.
25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page